Maszyny

Hydrauliczna maszyna do montażu i demontażu krzyżaków

Maszyna służąca do wyjmowania i wkładania krzyżaków bez wykorzystania jakichkolwiek ręcznych narzędzi. Prostowane są również rury we wszystkich typach wałów.

Komputerowa wyważarka do wałów napędowych

Maszyna służąca do wyważania wałów jedno, dwu i trzy – częściowych. Charakterystyczną zaletą tej wyważarki jest jej wyjątkowa dokładność (do 1 gr.).